İstanbul boğazının her iki yakasında, Boğaziçi İmar Kanunu kapsamında değerlendirilen çok sayıda eski bina bulunmaktadır. Bu binaların tamamına yakını 20 yıldan eski ve deprem yönetmeliğine uygun inşa edilmemiş yapılardır.

İstanbul boğazının her iki yakasında, Boğaziçi İmar Kanunu kapsamında değerlendirilen çok sayıda eski bina bulunmaktadır. Bu binaların tamamına yakını 20 yıldan eski ve deprem yönetmeliğine uygun inşa edilmemiş yapılardır.

Boğaziçi ön görünümlü binaların, depreme dayanıklı hale getirilmesi için bu binalarda yaşayan vatandaşlar izleyecekleri adımları merak etmektedir.

Öncelikle Boğaziçi İmar Kurumu’na bağlı söz konusu bina kat maliklerinin karşılarına çıkacak iki önemli sorunsal bulunmaktadır;

Boğaziçi İmar Kurumu’na tabi, bir başka deyişle Boğaziçi İmar Müdürlüğü’ne tabi binalar da “kentsel dönüşüm mümkün mü, eski binayı yıkıp tekrar yerine yeni bina inşa edilmesine” izin var mı?

Boğaziçi ön görünümlü binalar, 6306 nolu Kentsel Dönüşüm Yasası’na tabi değillerdir. 2960 nolu kanunda belirtilen mevzuata göre değerlendirilir.

Bu yasa ile boğaziçi kıyı, öngörünüm, geri görünümlü alanlarda kültürel varlıkların ve doğal tabiatın korunması yüksek ölçekte amaçlanmıştır.

Bu alanların imara açılmaması Boğaziçi İmar Kurum Yönetimlerinin ve İlgili Boğaziçi Kanunun birinci öncelikli amacıdır. Dolayısıyla bu alanlarda bulunan yapılar (eğer kültürel ve tarihi bir kimliğe sahip değilse) yıkıldıktan sonra yeşil alan haline getirilmesi ilgili kurumca amaçlanmıştır.
Sonuç olarak eğer binanız Boğaziçi İmar Müdürlüğü’ne tabi ise yıkıldıktan sonra yeniden inşa edemezsiniz.

Peki bu durumda Boğaziçi İmara bağlı bir binaya sahip vatandaş ne yapmalı?

Binası yıkıldığında yeniden yapılamıyor ise Boğaziçi İmar Müdürlüğü güçlendirmeye izin veriyor mu?

Boğaziçi imar müdürlüğü ruhsatlı, projeli eski yapıların güçlendirilmesi için ruhsat izni vermektedir. Bu binalardaki daire sahipleri bu haktan yararlanmalı ve bir an önce depreme karşı güvenli hale getirmelidir.

Aksi takdirde deprem veya başka bir nedenden dolayı, bina taşıyıcı sisteminde yaşanabilecek göçmelerden, binadaki tüm daire malikleri can güvenliği riskinin yanında, mülkiyet kayıplarına da uğrama riskiyle karşı karşıya kalacaklardır.

Bunun dışında, projesiz ve ruhsatsız binalara tadilat izni vermekte ama güçlendirme izni vermemektedir. Bu kapsamdaki binalarda daire malikleri, eğer riskli yapı tespit raporuna başvurur ise, binası yıkıma gidecek ve kalan arsa yeşil alan ilan edilerek büyük bir mağduriyet yaşayacaktır.

Ruhsatsız bina sakinleri de bu sorunu tadilat izni sırasında gayri resmi olarak güçlendirme çalışması yaparak aşmaya çalışmaktadır.

Yalnız bu çalışmalar genellikle kayıt dışı ve projesiz yapıldığından dolayı ileride resmi tebliğe dayalı ilgili binanın deprem performans testi veya riskli yapı tespiti istendiğinde, yapının yine riskli çıkma ihtimali oldukça yüksektir.

Eğer sizin de binanız Boğaziçi İmar Kurumu Kanunlarına tabi ise, bu tür bir problemle karşılaşmamanız için Enoc Yapı Danışmanlık firmasından profesyonel danışmanlık, müşavirlik, proje tasarım hizmeti alabilirsiniz.