Eski yapılar genel olarak düşey yükler düşünülerek tasarlanmış yapılardır. Daha önceki deprem yönetmelikleri güncel yönetmelikler gibi yüksek deprem yükleri öngörmüyorlardı. Dolayısı ile, eski yönetmelikler baz alınarak tasarlanan yapılar yanal yükler altında yeterli rijitliğe ve sünekliğe genel olarak sahip değillerdir. Yanal yükler altında bir yapıda yükün büyük bir bölümünün karşılanmasında hizmet eden ve yapının büyük yanal hareketler etmesini engelleyen en önemli betonarme taşıyıcı sistem elemanları perdelerdir. 

Perde elemanlar bu sebeple eski binaların güçlendirilmesinde mimariyi bozmayacak şekilde sıklıkla kullanılırlar. Perde elemanların konumu bağlantı şekilleri, adetleri ve detaylandırılması son derece önemli ve uzmanlık gerektiren bir konudur. Aksi halde binaya pozitif etki yerine son derece olumsuz sonuçlar doğurabilecek bir işlem anlamına da gelebilir. Bu sebeple yeni perde elemanların gerek tasarlanması gerek uygulanması bu konuda uzman kişilerce yapılmalıdır. Eğer sizde binanızı güvenle güçlendirmek istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.