Özellikle eski yapılarda kolon elemanlarda yeterli hacimsel oranda enine donatı ve doğru etriye detayı kullanılmamıştır. Bunun sebebi 1990’lı yıllar öncesi etriye ve çiroz donatılarının önemi yeterince bilinmiyordu. Bu sebeple genelde kolon elemanların kesitleri beton özellikleri boyuna donatıları yeterli olsa dahi depremli durumda kolon elemanların gevrek kırılmasını engelleyen enine donatı yetersizliğinden kaynaklı olarak CFRP sargı ile kolon elemanları güçlendirme ihtiyacı olmaktadır. Bu sebeple, sıklıkla kullanılan CFRP ile kolon sargılama yöntemi doğru bir şekilde tasarlanmalı ve imalat detaylarına dikkat edilerek uygulanmalıdır. 

Aksi halde güçlendirildiği sanılan kolon elemanlar güçlendirilmemiş olabilir. Örneğin, Yeterli bindirme boyu uygulanmayan ve iki kat sargı gereken bir kolonda hesaplar tutmayabilir. Dolayısı, ile yapılan imalattan emin olmanız ve neyi neden yaptığını bilen profesyonel bir firma ile çalışmak isterseniz bizimle iletişime geçiniz.