• Binanızın zemin durumunu inceliyor ve mühendislik parametrelerini belirliyoruz.
  • Binanızın gerçek halinin ölçüsünü (röleve) alıyoruz. Eğer mevcut ise statik ve mimari projesi ile uyumluluğunu karşılaştırıyoruz. Bina mevcut durumda hasarlı ise hasar bilgisine uygun olarak rölevesinin alınması sırasında bilgileri işliyoruz.
  • Yetkili laboratuvarımız ile güncel Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne (2019) uygun olarak beton ve demir malzemesinin mühendislik özelliklerini belirliyoruz, taşıyıcı sistem elemanlarının (kolon, kiriş, perde gibi) içerisindeki donatıların kontrolünü donatı tespit cihazları ile yapıyoruz, donatılardaki (beton içindeki inşaat demiri) pas miktarını belirlemek için sıyırma işlemi yaparak kumpas ile ölçüm yapıyoruz.
  • Laboratuvar çalışmalarının sonucu, binanın incelenmesi sırasında alınan bilgiler ve rölevesi eşliğinde bilgisayar ortamında matematik modeli kurularak ve eşdeğer deprem yükleri etkitilerek analiz yapıyoruz ve deprem performansını belirliyoruz.
  • Deprem sonrası elemanlarda beklenen hasar seviyelerini belirten ve binanın incelendiği durumdaki taşıyıcı sistemin performansını belirten detaylı raporumuzu sunuyoruz. Yapı sahiplerine binalarının durumunu raporumuzu teslim ederken detaylı bir şekilde ayrıca açıklıyoruz.