Kiriş elemanlar döşemelerden gelen yükleri kolon elemanlara ileten genel olarak kolonlar ile çerçeve sistem oluşturarak yanal yükler altında da taşıyıcı sistemde önemli olan sürekliliği sağlayan ve deprem durumunda kolonlardan önce hasar oluşmasını istediğimiz elemanlardır. Eğer taşıyıcı sistem oldukça kötü tasarlanmadı ise ya da çok ince ve yetersiz donatı ile imal edilmediyse güçlendirme sırasında müdahale etmeye ihtiyaç olmayabilir. Ancak taşıyıcı sistemde sürekliliği sağlaması düşey taşıyıcı elemanlar arası yük aktarımının sağlıklı olması açısından son derece önemli yapı elemanlarıdır.

Yapılan analizler sonucunda özellikle gevrek hasar aldıkları tespit edilirse güçlendirilmesi oldukça önemlidir. Bu sebeple yapının modelinin kurulması zorlanan yapı elemanlarının tespiti ve rasyonel şekilde müdahalede bulunulması önemlidir. Mevcut Kiriş elemanların kendilerine ve bağlandıkları taşıyıcı elemanlara ankrajlar ve uygun donatı detayı ile mantolanması ve kapasite artışının sağlanması mümkündür. Bu konuda profesyonel destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.