Bina güçlendirme maliyeti, sağlıklı ve güvenilir bir güçlendirme işlemi için gereken asgari miktardır. Bu maliyetin ne kadar olacağını, binanınızı görmeden, gerekli çalışmaları yapmadan söylemek mümkün değildir.

Bina güçlendirme maliyeti, sağlıklı ve güvenilir bir güçlendirme işlemi için gereken asgari miktardır. Bu maliyetin ne kadar olacağını, binanızı görmeden, gerekli çalışmaları yapmadan söylemek mümkün değildir.  Bina güçlendirme fiyatları 2023 yılında, bu işlemlerden önce sadece yaklaşık bir maliyet ile ölçeklendirilebilir.

Bina Güçlendirme Maliyet Hesabı
Güçlendirmede yaklaşık maliyet hesabı, iki kısma ayrılmaktadır:

1a) Bina Güçlendirme Projelendirme Maliyeti (İdare Onaylı)

 • Belediye onaylı bina veya yapı güçlendirme projesinin hazırlanabilmesi için öncelikle neler yapıldığını özetleyelim;
 • Belediye Onaylı Bina Güçlendirme Projesi Paketi İçerisinde Yapılan İşlemler:
 • Zemin sondaj-etüd-geoteknik rapor hazırlanması,
 • Binada her kat laboratuvar çalışması,
 • Temel muayene çukurlarının açılması,
 • Mimari proje hazırlanması,
 • Güçlendirme statik proje hazırlanması,
 • Teknik şartname ve yapım yönteminin hazırlanması,
 • Üniversite onayı ve takibi (opsiyonel),
 • Lihkab (Aplikasyon, Çap, Kot-Kesit, Gabari, İstikamet Röleve) Çalışması,
 • Belediye Evrak Takip ve Güçlendirme Ruhsat Alınması.

Örneğin 5 katlı 250 m2 oturumlu bir bina için;

 • Yukarıdaki maddeleri kapsayan Güçlendirme Projesi Paketi maliyeti;
 • Yaklaşık olarak 200.000 TL ile 250.000 TL aralığında olabilir.
 • (Bu fiyata yapı denetim harcı ve bina ile ilgili belediyenin talep edeceği harç, vergi tutarları dahil değildir.)

1b) Bina Güçlendirme Projelendirme Maliyeti (İdare Onaysız)

Bir bina ve yapının güçlendirme maliyetinin güçlendirme projesi çizilmeden hesaplanması veya tahmin edilmesinin daha önce mümkün olmadığını belirtmiştik. Buna karşın, bina sahipleri güçlendirme ya da yıkıp yeniden yapma seçeneklerinden birine karar kılabilmesi için; güçlendirme maliyetini, güçlendirme işleri bitiş süresi,  taşınıp taşınmaması gerektiği gibi sorulara cevap bulmak istiyor. Dolayısıyla İstanbul Güçlendirme ekibi sizlere yukarıdaki soruları cevaplayabilecek ve size daha az maliyet yaratacak bir seçeneği sunuyor.; “İdare Onaysız Güçlendirme Proje Çalışması”

Onaysız Bina Güçlendirme Projesi Paketi İçerisinde Yapılan İşlemler:

 • Zemin sismik etüd- rapor hazırlanması,
 • Bina her kat laboratuvar çalışması
 • Temel muayene çukurlarının açılması
 • Güçlendirme statik proje hazırlanması
 • Teknik Şartname ve Yapım Yönteminin Hazırlanması
 • Örneğin 5 katlı 250 m2 oturumlu bir bina için;
 • Yukarı maddeleri kapsayan Onaysız Güçlendirme Projesi Paketi maliyeti;
 • Yaklaşık olarak 70.000 TL ile 100.000 TL aralığında olabilmektedir.

2. Bina Güçlendirme Uygulama Maliyeti

Bina güçlendirme fiyatları için, malzeme ve işçilik de özenle hesaplanması gereken bir kalemdir. Bu maliyet hesabı yapılırken, proje ile belirlenmiş güçlendirme yöntemi ve metrajı önemlidir. Ayrıca, mevcut binanın deprem performansı ne kadar yüksek çıkarsa, bina güçlendirme uygulaması maliyeti de o kadar azalacaktır.

Hızlı bilgi almak için bizi arayın: (541) 733 09 30

Daire Başı Güçlendirme Maliyeti

Projelendirmeye göre uygulanacak güçlendirmede daire veya metrekare başına fiyat tahmini yapmak zor ve kimi zaman yanıltıcı olabilir. Genel bir fikir vermesi açısından, daire başı bina güçlendirme maliyeti 2023 yılı için, 5 katlı ve 250 metrekare oturum alanına sahip bir bina için, yaklaşık 500.000 ile 750.000 TL arasında olacaktır. Başka bir deyişle, her daire 500.000 ile 750.000 TL daire başı güçlendirme fiyatı ile karşılaşabilir.

Bu güçlendirme maliyeti sadece bilgi verme amaçlı olup her bina için değişiklik gösterecektir. Bina sakinlerinin maliyet odaklı bir yaklaşımdan çok, güvenlik odaklı bir yaklaşıma sahip olmaları çok önemlidir.

Olası bir İstanbul Depremi’nin çok yakın olduğu biz uzmanların ortak görüşüdür. Bu nedenle yapı güçlendirme maliyeti için ayrılacak kaynak, en az yeme içme ihtiyacı kadar hayatidir. Bina güçlendirme devlet desteği 2023 yılında, düşük faizli krediler sayesinde daha rahat gerçekleştirilebilir durumdadır.

Olası depremin yakın olduğu biz uzmanların ortak görüşü olduğundan harcanacak bu maliyet en az yeme, içme ihtiyacı kadar hayatidir. Ayrıca son günlerde banka kredisi oranlarının düşmesiyle beraber bina güçlendirme maliyetleri daha rahat ödeme koşullarıyla karşılanabilme imkânı bulmuştur.

Bina güçlendirme fiyatları 2023

Bina Güçlendirme Fiyatlarını Düşüren Unsurlar

Güçlendirilmesi gereken yapılar için karar alınıp başlama sürecini belirleyen en önemli faktörlerin başında bina güçlendirme maliyeti gelmektedir. Bu binalardaki mülk sahipleri karar aşamasında, daha güçlendirme projesi yapılmadan daire veya metrekare başına fiyat arayışı içine girmektedir. Ancak, bazı yapı güçlendirme firmaları İstanbul depreminden çekinen vatandaşlarımızı daha güçlendirme projesi çizilmeden fiyat vererek aldatma yoluna gitmektedir.

Bina güçlendirme konusunda teknik bilgiye sahip olmayan kişi veya firmalar, proje olmadan, eski binaların depreme dayanıklı olmamasındaki en büyük neden olan göz kararı inşaat usulü ile güçlendirmeye girişmekte, bu işi gayrı resmi olarak yapmaya çalışmaktadır.

Özellikle eski binaların yönetici ve sahipleriyle iletişime geçip, binayı üstünkörü inceleyerek ve hiçbir proje çizmeden karbon fiber güçlendirme maliyeti çıkarmaktadır. Bu kişilerle son zamanlarda sıkça karşılaşılmakta.

Bina içinde hiç tamirat çıkmadan yapılacak bu uygulama bina sakinlerinin hoşuna gitmekte. Ancak yapılan uygulamanın ne kadar işe yaradığı, binanın hiçbir şey yapılmadan deprem karşısında ayakta kalıp kalamayacağı kadar muamma.

Dolayısıyla bina sahipleri hesapsız ve işe yarayıp yaramadığı belli olmayan bir yönteme para harcayarak güvenliği tehlike altındaki binalarında yaşamaya devam etmektedirler.

Bina sahipleri öncelikle maliyet faktörünü değerlendirmeden önce deprem konusunda uzman firmalarla anlaşarak bu süreci yürütmelidirler.

Güçlendirme uygulamasının maliyeti nasıl düşürülür sorusu bina sakinlerinin en çok merak ettiği bir soru. İşin teknik detaylarına çok fazla girmeden herkesin anlayacağı şekilde söylemeye çalışırsak bu olay üç aşamada gerçekleşiyor:

a) Binanın Durumuna Göre Hazırlanmış Proje Hazırlığı

Binanın mevcut durumuna göre optimize edilen güçlendirme projesi için bir hazırlık süreci gerekmekte. Bu aşama ülkemizde genellikle göz ardı edilen ve maliyeti belirleyen en büyük faktördür.
Bina güçlendirme projesini hazırlayan mühendisler genellikle işi alabilmek için düşük fiyat veriyor. Bu durumda da, detaylara çok girmeden binanın güvenliğini kurtarabildiği ölçüde hızlı hareket ederek projeyi müşterilerine teslim ediyor. Oysa bu yaklaşım fiyatların ekonomik olmasını sağlarken, güvenliği dahi tam olarak sağlayamayabilmektedir. Ekonomik olması için yapılması gereken modellemeleri ve uygulanacak teknikleri defalarca analiz ederek etkin çözümü bulmak, gerçekte en ekonomik çözümdür. Bunun yapılabilmesinin en önemli şartı, proje başında uzun süre uğraşmak ve binanın mevcut durumuna ilişkin verileri doğru analiz etmektir.

b) Güçlendirme Alanlarının Seçimi

İkinci önemli şart ise, binada güçlendirme yapılacak alanları, uygulama esnasında en az tadilat (kırma – dökme) gerektirecek yerlerden seçmek.

c) Ekibi Tecrübeli Kişilerden Seçmek

Yapı güçlendirme maliyeti konusunda üçüncü önemli nokta da, bina içinde çalışacak ekibin, yapının en az hasar alacağı özeni gösterecek, ne yaptığını bilen kişilerden oluşmasıdır.
Tüm bu faktörlere gerekli özen gösterildiği takdirde bina sakinleri için en ekonomik ve güvenli bina güçlendirme maliyeti sağlanacaktır.

Bina Güçlendirmede Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Binanızın deprem performansını inceleyecek kişilerin öncelikle deprem mühendisliği alanında uzman (en az yüksek lisans eğitim) olması ve kesinlikle inşaat mühendisliği diplomasına sahip olması gerekir.
Binanın güçlendirme projesini yapan firmanın tecrübesi, bilgi birikimi ve gösterdiği hassasiyet, güçlendirme maliyetini en aza indireceğinden, yetkin ve kurumsal firmalarla çalışmanız çok önemlidir. Başka bir deyişle, binanın güçlendirme projesinin uygulama maliyeti, proje maliyetinin çok üzerinde çıkmaktadır. Ancak, işin başlangıç aşaması güçlendirme projesinin hazırlanması olduğu için, bina malikleri proje maliyetini ucuz tutmayı gözetmekte ve işin toplam maliyetini titizlikle hesaplayarak en aza indirgeyecek uzmanlarla çalışmaktansa, ucuz teklif veren firmalara yönelmektedir. Sonuç olarak, başlangıç maliyeti nedeniyle ucuza mal ettiğinizi düşündüğünüz güçlendirme projesi, uygulamada size kat kat fazla maliyet çıkarmaktadır.
Güçlendirme projesi hazırlandıktan sonra, uygulamayı yapacak olan firma veya ekiplerin sadece bu alanda çalışmış ve işin püf noktalarını bilecek tecrübeye sahip olması çok önemlidir. Yoksa yapılacak tüm işlerin, harcanacak paranın boşa gitmesine ve güvenli olmayan bir yapıda bina sakinlerinin hayati riskinin devam etmesine neden olacaktır.