1. Ana Sayfa
 2. Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz


Deprem kuşağında bulunan ülkemizde tüm şehirlerimizdeki eski bina stoklarının olası bir depremde can güvenliğini sağlaması için bina deprem performansı raporu, bina güçlendirme projesinin hazırlanması ve güçlendirme uygulamasının yapılması alanında Enoc Yapı Danışmanlık firması olarak “güvenli, akılcı, ekonomik” sloganıyla hizmet vermekteyiz.

Bina Deprem Performansı Raporu (Deprem Testi)

 • Binanızın zemin durumunu inceliyor ve mühendislik parametrelerini belirliyoruz.
 • Binanızın gerçek halinin ölçüsünü (röleve) alıyoruz. Eğer mevcut ise statik ve mimari projesi ile uyumluluğunu karşılaştırıyoruz. Bina mevcut durumda hasarlı ise hasar bilgisine uygun olarak rölevesinin alınması sırasında bilgileri işliyoruz.
 • Yetkili laboratuvarımız ile güncel Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne (2019) uygun olarak beton ve demir malzemesinin mühendislik özelliklerini belirliyoruz, taşıyıcı sistem elemanlarının (kolon, kiriş, perde gibi) içerisindeki donatıların kontrolünü donatı tespit cihazları ile yapıyoruz, donatılardaki (beton içindeki inşaat demiri) pas miktarını belirlemek için sıyırma işlemi yaparak kumpas ile ölçüm yapıyoruz.
 • Laboratuvar çalışmalarının sonucu, binanın incelenmesi sırasında alınan bilgiler ve rölevesi eşliğinde bilgisayar ortamında matematik modeli kurularak ve eşdeğer deprem yükleri etkitilerek analiz yapıyoruz ve deprem performansını belirliyoruz.
 • Deprem sonrası elemanlarda beklenen hasar seviyelerini belirten ve binanın incelendiği durumdaki taşıyıcı sistemin performansını belirten detaylı raporumuzu sunuyoruz. Yapı sahiplerine binalarının durumunu raporumuzu teslim ederken detaylı bir şekilde ayrıca açıklıyoruz.

Bina Güçlendirme Projesi

 • Geoteknik zemin etüdü yapılarak zeminin tüm mühendislik özellikleri güncel Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne göre belirliyoruz.
 • Bina deprem performans raporun daha önce alınmış ise raporda erişilmiş olan tüm veriler kullanılarak, yoksa da binadan alınacak numunelerin test sonuçları ve incelemeler neticesinde binanın modellemesi bilgisayar ortamında yapılıyor.
 • Binanın betonarme, çelik, ahşap, prefabrik veya yığma olması durumuna göre yapılan incelemeler toplanan veriler değişmekte ancak analiz mantığı değişmemektedir.
 • Sayısal modeli bilgisayar ortamında kurulan binanın olumlu ve olumsuz yönleri incelenmekte ve başta güvenlik olmak üzere sonra sırasıyla müşteri isteğine göre ekonomi ve estetik çözümleri sağlayacak şekilde güçlendirme projesini hazırlıyoruz.
 • Daha sonra hazırlanan projedeki eski taşıyıcı sistemde olmayan yeni detaylar eldeki eski mimari proje üzerine de işleniyor. Buna Mimari tadilat projesinin hazırlanması denir.
 • Hazırlanan Projelerin çıktıları alınarak belediyeye sunuluyor. Belediyedeki tüm yasal süreçler yürütülüp proje onaylatılıyor. Böylelikle inşaat ruhsatı alınmış oluyor ve uygulama aşamasına hazır hale geliyoruz.

Bina Güçlendirme Uygulaması

 • Bina güçlendirme projesine göre yapım yöntemleri farklı olmakla beraber projedeki detaylara ve şartnamelere göre imalat sürecine başlanır.
 • Projede belirtilen yapı elemanları güçlendirilir ya da yeni elemanlar oluşturulur.
 • Eğer mevcut binanın elemanlarının malzeme özellikleri ve/veya hasar durumu karbon liflerle güçlendirilmiş polimer (CFRP) ile sarılarak güçlendirmeye uygun ise ve projesinde bu çözüm yöntemi kullanılmış ise tekniğine uygun olarak uygulamasını yapıyoruz. Bu imalat güçlendirme uygulamasının daha kısa sürede ve çok fazla kırma-dökme olmadan yapılmasını sağlar. Ancak burada önemli olan bu yöntem her kolon ve kirişe uygulamak için uygun değildir. Maalesef işini bilmeyen çok sayıda kişinin bu malzemeyi uygulamaya çalıştığını görüyoruz. Lütfen bunun ile ilgili olarak hazırladığımız makaleyi okuyunuz.
 • Yüksek katlı ya da az katlı betonarme binalar, ahşap ya da çelik binalar ya da prefabrik elemanlardan yapılmış fabrikalar olması bizim için fark etmez çünkü biz uzmanı olduğumuz işi yapıyoruz.

Güçlendirme Sonrası Yapılacak İşler

 • Binanızın yapısal güçlendirmesinden sonra çıkacak tadilat, tamirat işleri için de hizmet vermekteyiz.
 • Özellikle eski binalarda büyük sorun teşkil eden ısı ve su izolasyon problemlerini ortadan kaldırıyoruz.
 • Bina cephe mantolamasını yaparak binanın çehresini değiştiriyoruz.
 • Daire içlerindeki tadilat ve dekorasyon işlerini anahtar teslim yapıyoruz.
 • Sonunda müşteriye dairesini depreme karşı güvenli, yenilenmiş ve temiz bir şekilde teslim ediyoruz.

Güçlendirme Teori, ve Uygulama Alanlarında Yapı Sahiplerine Danışmanlık Yapmak

 • Bazen yapı sahipleri bizimle tanışmakta geç kalıyorlar. Tanıştıktan sonra sürecin kalan kısmında bizden teori ve uygulama konusunda kontrol, yönlendirme ve takip hizmeti almak istiyorlar böyle durumlarda yapı sahiplerinin can güvenliklerini sağlamak için ve ekonomik yönden zarar etmemeleri için danışmanlık hizmeti veriyoruz.
 • Güçlendirme uygulamalarında yapı sahipleri adına özel olarak proje yönetimi ve denetimi hizmeti vermek